piątek, 15 wrzesień 2017 22:14

2. Posiedzenie Grupy Kierowniczej

W dniu 7 września br. odbyło się drugie posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Kierowniczej projektu RegionalManagement. Celem spotkania było zarówno zaprezentowanie dotychczasowych wyników współpracy między polskimi i saksońskimi szkołami oraz partnerami projektu, jak i wymiana doświadczeń w oparciu o wspólnie zrealizowane działania. W obradach uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich i saksońskich szkół oraz przedstawiciele partnerskich instytucji z powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego, żarskiego i lubańskiego.

Galeria zdjęć z posiedzenia


Po krótkim wprowadzeniu przez Pana Tomasza Jaśków, koordynatora projektu RegionalManagement, gości przywitali Pan Ralf Berger, Dyrektor Saksońskiej Agencji Oświatowej, oraz Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. Zarówno dyrektor Saksońskiej Agencji Oświatowej, jak i jego dolnośląski odpowiednik podkreślili ogromne znaczenie transgranicznych projektów edukacyjnych dla rozwoju współpracy między uczniami, nauczycielami oraz instytucjami nadzorującymi szkoły Kraju Związkowego Saksonia i Województwa Dolnośląskiego. Podczas posiedzenia podpisana została także Deklaracja Intencji między Saksońską Agencją Oświatową a Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotycząca współpracy w dziedzinie edukacji szkolnej oraz sportu.  

Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie Koordynatora z realizacji projektu edukacyjnego za okres 2016/2017 połączone ze sprawozdaniem z realizacji współpracy między polskimi i saksońskimi Uczniowskimi Agencjami Turystycznymi, które przedstawiły Pani Agnieszka Korman oraz Pani Joanna Koniecko – Mentorzy projektu RegionalManagement. Sprawozdania dotyczyły współpracy uczniów, nauczycieli i instytucji partnerskich, a także kwestii związanych z realizacją działań edukacyjnych i procesu dydaktycznego przez wszystkich partnerów. Ponadto Koordynator projektu poinformował partnerów o procedurach związanych z kwartalnym raportowaniem i o aktualnym stanie rozliczania projektu. 

Uczestnicy posiedzenia mieli także okazję spotkać się z uczniami – członkami Uczniowskiej Agencji Turystycznej SKAuT z Augustum-Annen-Gymnasium i dowiedzieć się od nich, jak wygląda ich praca w projekcie i jakie mają zadania. Ponadto uczniowie zaprezentowali swoje nowe biuro, z którego mogą korzystać dzięki uprzejmości Pana Friedhelma Neumanna – Dyrektora Augustum-Annen-Gymnasium. W tym miejscu ogromne podziękowania dla Pana Neumanna za wieloletnie wsparcie uczniów i zaangażowanie w sprawy związane z projektem oraz polsko-niemiecką współpracą w dziedzinie edukacji.

Cieszymy się także z pozytywnych opinii o naszym projekcie zarówno ze strony naszych partnerów, jak i instytucji zarządzającej Programem Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Gościem posiedzenia była Pani Magdalena Dunikowska, pracownik Wspólnego Sekretariatu i opiekun projektu, która poinformowała wszystkich, iż projekt RegionalManagement jest wzorcowo zarządzany i realizowany. Jednocześnie wyraziła zadowolenie swoje oraz Kierownika Wspólnego Sekretariatu, Pana Pawła Kuranta, w odniesieniu do modelowego partnerstwa w projekcie między instytucjami saksońskimi i polskimi.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał ponownie Dolnośląski Kurator Oświaty, który podziękował za zaproszenie oraz podobnie jak Dyrektor Saksońskiej Agencji Oświatowej wyraził chęć uczestnictwa w warsztatach z polskimi i saksońskimi uczniami. Panie Dyrektorze, Panie Kuratorze – będzie nam bardzo miło spotkać Panów podczas warsztatów. Stosowne zaproszenia zostały wysłane! 

Jako Koordynator serdecznie dziękuję uczniom z Augustum-Annen-Gymnasium za ogromne wsparcie w przygotowaniu posiedzenia, polskim i saksońskim mentorom i nauczycielom za dotychczasową opiekę nad uczniami i Uczniowskimi Agencjami Turystycznymi, Aleksandrze Orłowskiej za wspaniałą współpracę w projekcie oraz wszystkim partnerom za ich dotychczasowe wsparcie!

Kolejne, 3. posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Kierowniczej projektu RegionalManagement planowane jest w lutym 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.


Galeria zdjęć z posiedzenia

sba_logo.png
INTERREG-Projekt des LaSuB

Koordynator projektu: Tomasz Jaśków
Landesamt für Schule und Bildung
INTERREG-Projekt des LaSuB
Hartmannstraße 6 | 02708 Löbau
+49 (0) 3585 85 08 915