czwartek, 28 wrzesień 2017 10:23

3. Tematyczne Spotkanie Robocze UAT w Görlitz

W dniu 22 września 2017 r. odbyło się w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz trzecie Tematyczne Spotkanie Robocze przedstawicieli Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT) pt. „Jak zaprezentować się na targach i osiągnąć sukces?”.  Głównym celem spotkania roboczego było przygotowanie uczniów do obsługi stanowiska wystawienniczego i prezentacji oferty podczas  1. Targów Turystycznych zaplanowanych na dzień 07.12.2017 r. w Görlitz.

Galeria obrazów ze spotkania


Agnieszka Korman, Mentor saksońskich szkół, przygotowała i przeprowadziła działania edukacyjne z przedstawicielami UAT. Uczniowie utworzyli dwunarodowe zespoły, w których opracowali zagadnienia związane m.in. z obsługą klienta, doborem członków teamu prezentującego ofertę oraz zadaniami zespołu. Na koniec bardzo intensywnych, a także bardzo przyjemnych warsztatów uczniowie zaprezentowali scenki rodzajowe, które poruszały wiele istotnych aspektów związanych z profesjonalną obsługą stanowiska podczas targów. Po każdej odegranej scence uczestnicy warsztatów przeprowadzili dokładną analizę zaprezentowanych treści.   

W tym samym czasie polscy i saksońscy nauczyciele, opiekunowie UAT, uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez koordynatora projektu.  Warsztaty dla nauczycieli poświęcone były zapoznaniu się z odmiennymi systemami edukacji w Polsce i Saksonii. W wyniku pracy grup narodowych wywiązała się żywa dyskusja poruszająca kwestie związane z wdrażaniem w polskich szkołach reformy edukacji oraz związanych z nią wyzwaniami. Wszyscy nauczyciele zgodnie stwierdzili, że warsztaty o takiej tematyce są bardzo ważne i potrzebne, gdyż dzięki bezpośrednim rozmowom z polskimi i saksońskimi kolegami mogą lepiej zrozumieć system szkolnictwa kraju sąsiada. Warsztaty te będą kontynuowane podczas podróży edukacyjnej dla opiekunów i mentorów Uczniowskich Agencji Turystycznych „Wymiana doświadczeń oraz wspieranie edukacji międzykulturowej” w dniach 12-13.12.2017 r. w Bautzen i Bolesławcu.    

W dalszej części spotkania roboczego wszyscy uczestnicy udali się do auli w Annenschule, gdzie odbędą się grudniowe Targi Turystyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych. Wizyta ta miała na celu sprawdzenie warunków technicznych w pomieszczeniu oraz opracowanie wstępnego planu rozmieszczenia stanowisk wystawienniczych UAT. W pierwszych Targach Turystycznych weźmie udział ponad 120 uczniów i nauczycieli saksońskich i polskich szkół oraz zaproszeni goście.

Spotkanie robocze przygotowali uczniowie i nauczyciele UAT w Görlitz we współpracy z zespołem projektu – w tym miejscu dziękuję za profesjonalne przygotowanie i realizację spotkania!

Koordynator Projektu składa podziękowania Panu Neumannowi – dyrektorowi Augustum-Annen-Gymnasium, za możliwość przeprowadzenia spotkania roboczego w jego szkole w Görlitz.

Następne spotkanie robocze przedstawicieli UAT odbędzie się na początku listopada 2017 roku.

sba_logo.png
INTERREG-Projekt des LaSuB

Koordynator projektu: Tomasz Jaśków
Landesamt für Schule und Bildung
INTERREG-Projekt des LaSuB
Hartmannstraße 6 | 02708 Löbau
+49 (0) 3585 85 08 915