poniedziałek, 06 marzec 2017 12:37

[Zapowiedź] 2. Tematyczne Warsztaty UAT w Hoyerswerdzie

W wydarzeniu odbywającym się w dniach 22-23 marca tego roku w Hoyerswerdzie weźmie udział 55 uczestników - uczniów i nauczycieli z saksońskich i polskich szkół, profesjonalnych trenerów i przedstawicieli lokalnych instytucji kultury.

Podczas dwudniowych warsztatów uczniowie przedstawią wyniki dotychczasowej działalności ich agencji, czyli koncepcje wspólnej marki Regionu Wsparcia w ujęciu turystyczno-kulturalnym. W tym celu uczniowie pracujący w agencjach przeprowadzili analizę sytuacji wybranych miast polsko-saksońskiego regionu pogranicza. Główną osią spotkania będą działania warsztatowe, których celem jest opracowanie profesjonalnej oferty turystyczno-kulturalnej.

Z pewnością wspólna praca polskich i saksońskich uczniów przyniesie bardzo dobre rezultaty, które będę stanowiły solidną podstawę dla stworzenia wspólnej oferty dla regionu przygranicznego.

sba_logo.png
INTERREG-Projekt des LaSuB

Koordynator projektu: Tomasz Jaśków
Landesamt für Schule und Bildung
INTERREG-Projekt des LaSuB
Hartmannstraße 6 | 02708 Löbau
+49 (0) 3585 85 08 915